top of page
GOPR5223.JPG

เรียนรู้

หลักสูตร PADI และวิชาพิเศษ

 

We are a PADI 5-star dive center offering a range of certified courses for you to learn as a beginner, or to grow your level and skills as an experienced diver, or to begin your journey as PADI professional.  

เริ่มต้นด้วยการดำน้ำ PADI

 • ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • ความมั่นใจในน้ำลึก แนะนำความสามารถในการว่ายน้ำ

  • อายุขั้นต่ำคือ 10

  ระยะเวลาของหลักสูตร:

  • การฝึกและดำน้ำในน้ำ 2.5 วัน (ครึ่งวันในสระน้ำ, 6 ไดฟ์ในช่วง 2 วัน)

  • สามารถเรียนอีเลิร์นนิงและวิดีโอได้ประมาณ 5 ชั่วโมง ก่อนการฝึกในน้ำ

  อีเลิร์นนิงและแบบฟอร์ม:

  • อีเลิร์นนิง: เข้าถึงทันทีที่คุณลงทะเบียน เริ่มต้นได้ทุกที่ในโลก สำเร็จจนถึงส่วนที่ 2 ก่อนลงน้ำกับผู้สอน

  • แบบฟอร์ม: กรอกแบบฟอร์มคำปฏิเสธความรับผิดชอบของ PADI และใบรับรองแพทย์ก่อนลงน้ำ

  บริการพิเศษจากเกาะช้างไดเวอร์:

  • ดำน้ำสุดสนุก 2 ไดฟ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  • รวมอุปกรณ์ให้เช่า

  • รวมคอมพิวเตอร์ดำน้ำ

  • รับและคืนโดยรถบรรทุกแท็กซี่บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะ

  • อาหารกลางวัน ของว่าง เครื่องดื่ม

  • ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลและค่าขนส่งเพิ่มเติม หากมี

  ราคา: 15,500 บาท

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Open Water Diver ได้ที่ PADI.com

  มาเป็นนักดำน้ำที่ได้รับการรับรองด้วยใบรับรอง PADI Open Water ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม

  รับใบรับรอง PADI Openwater จากนักดำน้ำเกาะช้าง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • ความมั่นใจในน้ำลึก แนะนำความสามารถในการว่ายน้ำ

  • อายุขั้นต่ำคือ 10 ปี

  ระยะเวลาของหลักสูตร:

  • วันที่ 1: 1-2 ชั่วโมงของทักษะและการฝึกดำน้ำในสระน้ำหรือพื้นที่เปิดโล่ง

  • วันที่ 2: 1 วันเต็มบนเรือ พร้อมการดำน้ำแบบ Open Water 2 ครั้ง และการทบทวนทักษะ

  • การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และวิดีโอ 2 ชั่วโมง

  อีเลิร์นนิงและแบบฟอร์ม:

  • อีเลิร์นนิง: คุณสามารถเข้าถึงได้ทันทีที่คุณลงทะเบียนและเริ่มต้นได้ทุกที่ในโลก ต้องทำให้เสร็จก่อนลงน้ำกับอาจารย์ผู้สอน

  • แบบฟอร์ม: คุณต้องกรอกแบบฟอร์มข้อจำกัดความรับผิดชอบของ PADI และแบบฟอร์มใบอนุญาตทางการแพทย์ก่อนลงน้ำ (เวอร์ชันดิจิทัลจะรวมอยู่ในแพ็คเกจ eLearning ของคุณ)

  บริการพิเศษจากเกาะช้างไดเวอร์:

  • รวมอุปกรณ์ให้เช่า

  • รับและส่งกลับที่พักของคุณบนเกาะช้าง

  ราคา: 5,000 บาท

  เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Discover Scuba Diving ได้ที่ PADI.com

  สัมผัสประสบการณ์ดำน้ำลึกกับโปรแกรมระยะสั้นที่มอบประสบการณ์เต็มอิ่ม เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว DSD จะสามารถใช้เป็นประตูสู่การรับรอง PADI Open Water ได้

  ทำ PADI Discover Scuba Diving กับนักดำน้ำเกาะช้าง
 • ระยะเวลา:

  • ไม่กี่ชั่วโมง

  ที่ตั้ง :

  • สระน้ำ

  ความลึกสูงสุด:

  • 2 เมตร ​

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • อายุ 8 ปี

  • ขอแนะนำความสามารถในการว่ายน้ำและประสบการณ์ในน้ำมาก่อน

  แบบฟอร์ม:

  • คำชี้แจง PADI Bubblemaker (10268) ลงนามโดยผู้เข้าร่วมและผู้ปกครอง/ผู้ปกครอง ตามความเหมาะสม

  เกียร์:

  • ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมหลักสูตรแล้ว

  การยอมรับ:

  • ใบรับรองและบัตร Bubblemaker สมุดบันทึก ตราสัญลักษณ์ และสติ๊กเกอร์

  ค่าใช้จ่าย:

  • 3,000 บาท

  เรียนรู้เพิ่มเติม

  • เกี่ยวกับ Bubblemaker ที่ padi.com

  PADI Bubblemaker ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีอายุอย่างน้อย 8 ปีได้สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำในน้ำตื้นที่จำกัดลึกไม่เกิน 2 เมตร โดยมีคำแนะนำจากผู้สอนของ PADI ที่ได้รับการรับรอง

 • ระยะเวลา:

  • 1 วัน (เรียน 2-6 ชั่วโมง, ฝึกดำน้ำ 1 ครั้ง)

  ที่ตั้ง :

  • ร้านค้า และ/หรือ เรือ

  ความลึกสูงสุด:

  • 12 เมตร

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • มีใบรับรอง PADI Open Water Diver หรือใบรับรองเทียบเท่าที่ถูกต้อง

  eLearning และแบบฟอร์ม:

  • eLearning 2-3 ชั่วโมงต้องทำก่อนการสอน

  • การแจ้งความรับผิด/ข้อสันนิษฐานของความเสี่ยง/แบบฟอร์มรับทราบการไม่ใช่หน่วยงาน แบบฟอร์มทางการแพทย์ของนักดำน้ำ และคำชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการดำน้ำที่ปลอดภัยมาตรฐาน

  เกียร์

  • ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมหลักสูตรแล้ว

  บริการพิเศษจากเกาะช้างไดเวอร์:

  • รวมคอมพิวเตอร์ดำน้ำ

  • รับและคืนโดยรถบรรทุกแท็กซี่บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะ

  • อาหารกลางวัน ของว่าง เครื่องดื่ม

  • ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลและค่าขนส่งเพิ่มเติม หากมี

  การยอมรับ:

  • อัปเดตบัตรรับรอง PADI พร้อมสถานะการเปิดใช้งานใหม่

  ค่าใช้จ่าย:

  • 7,500 บาท

  เรียนรู้เพิ่มเติม

  • เกี่ยวกับ ReActivate ที่ padi.com

  ไม่ได้ดำน้ำมานานแล้วเหรอ? PADI ReActivate รีเฟรชทักษะการดำน้ำของคุณเพื่อให้คุณกลับมาดำเนินการและต่ออายุสถานะ PADI Open Water Diver ของคุณ คุณจะทบทวนทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใต้น้ำร่วมกับผู้สอนและผู้ฝึกสอน

  กำหนดเวลาการดำน้ำใต้น้ำเพิ่มเติมกับนักดำน้ำมืออาชีพ และรับบัตรใหม่พร้อมวันที่ "เปิดใช้งานใหม่" ใหม่ของคุณ

เพิ่มใบรับรอง PADI ของคุณ

 • ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • ใบรับรอง PADI Open Water Diver หรือเทียบเท่า

  ระยะเวลาของหลักสูตร:

  • ดำน้ำ 2 วัน

  • สามารถเรียนอีเลิร์นนิงและวิดีโอได้ประมาณ 5 ชั่วโมงขึ้นไป ก่อนการฝึกในน้ำ

  อีเลิร์นนิงและแบบฟอร์ม:

  • อีเลิร์นนิง: เข้าถึงได้ทันทีที่คุณลงทะเบียน เริ่มต้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก ได้เรียนรู้ที่จำเป็นซึ่งสอดคล้องกับการฝึกอบรมการดำน้ำและการจบหลักสูตร

  • แบบฟอร์ม: กรอกแบบฟอร์มข้อจำกัดความรับผิดชอบของ PADI และแบบฟอร์มใบอนุญาตทางการแพทย์ก่อนลงน้ำ

  รูปแบบ

  • การดำน้ำแบบผจญภัย 5 ครั้ง (บังคับ Wreck และ Deep พร้อมด้วยการดำน้ำอื่นๆ อีก 3 ไดฟ์ที่คุณเลือกตามที่เราเสนอ)

  • เพิ่มความสนุกอีก 1 การดำน้ำ

  บริการพิเศษจากเกาะช้างไดเวอร์:

  • ดำน้ำแสนสนุก 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  • รวมอุปกรณ์ให้เช่า

  • รวมคอมพิวเตอร์ดำน้ำ

  • รับและคืนโดยรถบรรทุกแท็กซี่บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะ

  • อาหารกลางวัน ของว่าง เครื่องดื่ม

  • ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลและค่าขนส่งเพิ่มเติม หากมี

  ประโยชน์

  • ใบรับรองการดำน้ำลึก 30 เมตร

  • สัมผัสประสบการณ์การนำทาง ซากเรือจม ความลึก การลอยตัว การระบุปลา การค้นหาและการกู้คืน หรือการดำน้ำแบบผจญภัยอื่น ๆ

  • ประตูสู่นักดำน้ำกู้ภัย PADI ​

  ราคา: 14,500 บาท

  PADI.com: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rescue Diver

  PADI Advanced Open Water Diver certification helps you build confidence and expand your scuba skills through a program of learning and 5 exciting adventure dives that take you into new realms of knowledge and ability underwater. It's an exciting way to try different specialties while gaining experience under the supervision of your Instructor and serves as a gateway to PADI Rescue Diver and other courses. 

  การรับรอง PADI Advanced Openwater กับนักดำน้ำเกาะช้าง
 • ระยะเวลา:

  • การฝึกอบรมในน้ำ 3 วันรวมกับอีเลิร์นนิง

  • eLearning 8-12 ชั่วโมง

  • การฝึกอบรม EFR สามารถสำเร็จได้ในระหว่างหลักสูตร

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • PADI Advanced Open Water หรือเทียบเท่า

  • บันทึกการดำน้ำ 25 ครั้งก่อนเริ่มคอร์ส

  บริการเสริมที่มีให้:

  • ดำน้ำแสนสนุกเพิ่มเติม 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  • รวมอุปกรณ์ให้เช่า

  • รวมการใช้คอมพิวเตอร์ดำน้ำ

  • มีบริการรับส่งฟรีจากหาดทรายขาวไปตามชายฝั่งตะวันตก

  • ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลและค่าขนส่งเพิ่มเติม หากมี

  ราคา: 15,500 บาท + EFR

  ข้อเสนอพิเศษ :

  PADI.com: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rescue Diver

  เรียนรู้การป้องกันและจัดการปัญหาในน้ำ และมั่นใจมากขึ้นในทักษะของคุณในฐานะนักดำน้ำ โดยรู้ว่าคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้หากจำเป็น นักดำน้ำอธิบายว่าหลักสูตร Rescue Diver นั้นเป็นหลักสูตรที่ท้าทายที่สุดแต่ก็คุ้มค่าที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเรียนมา หลักสูตรนี้จริงจัง แต่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานพร้อมกับเสียงหัวเราะมากมายระหว่างการเรียนรู้แบบมุ่งเน้น

 • ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • PADI Rescue Diver หรือเทียบเท่า

  • 5 ความเชี่ยวชาญของ PADI

  • บันทึกการดำน้ำได้ 50 ครั้ง

  • อายุขั้นต่ำ 12 ปี

  > ติดต่อเรา เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรม PADI Master Scuba Diver กับนักดำน้ำเกาะช้าง

  ได้รับการรับรองระดับสูงสุดในฐานะนักดำน้ำเพื่อสันทนาการของ PADI PADI Master Scuba Diver แสดงให้เห็นถึงความมุ่ง มั่น และความเชี่ยวชาญในระดับสูงในฐานะนักดำน้ำ

 • ระยะเวลา:

  • การฝึกอบรมที่นำโดยผู้สอนครึ่งวัน

  • อีเลิร์นนิง 2-4 ชั่วโมง

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • ไม่มี

  การเรียนรู้:

  • การดูแลเบื้องต้น (CPR) – สอนขั้นตอนและเทคนิคในการจัดการกับเหตุฉุกเฉินที่คุกคามถึงชีวิต​

  • การดูแลทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) – สำหรับการจัดการการบาดเจ็บที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต​

  • CPR & AED – หลักสูตรนี้เน้นการฝึกอบรม CPR และการสอนผู้เข้าร่วมถึงวิธีใช้ AED (เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ)

  ราคา:

  • 5,500 บาท

  บริการพิเศษ:

  • บริการรับส่งไป/จากสถานที่ฝึกอบรมทางฝั่งตะวันตกของเกาะ

  PADI.com:

  > ติดต่อเรา

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • PADI Rescue Diver หรือเทียบเท่า

  • 5 ความเชี่ยวชาญของ PADI

  • บันทึกการดำน้ำได้ 50 ครั้ง

  • อายุขั้นต่ำ 12 ปี

  > ติดต่อเรา เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรม PADI Master Scuba Diver กับนักดำน้ำเกาะช้าง

  หลักสูตร EFR เป็นไปตามข้อกำหนดการฝึกอบรมการทำ CPR และการปฐมพยาบาลสำหรับหลักสูตร Rescue Diver และการจัดระดับระดับมืออาชีพทั้งหมด

 • ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • นักดำน้ำกู้ภัย PADI

  • บันทึกการดำน้ำได้ 40 ครั้ง

  • วุฒิการศึกษา EFR

  • อายุขั้นต่ำ 18 ปี

  > ติดต่อเรา เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรม PADI Dive Master กับนักดำน้ำเกาะช้าง

  ไม่ว่าคุณกำลังมองหาก้าวแรกในการเดินทางนักดำน้ำมืออาชีพของ PADI หรือต้องการได้รับประสบการณ์พิเศษที่จะพัฒนาทักษะการดำน้ำของคุณ PADI Divemaster เป็นโปรแกรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักดำน้ำที่มีความมุ่งมั่น

รับคุณสมบัติพิเศษจาก PADI

 • ​ระยะเวลา:

  • 1 วัน 3 ไดฟ์ พร้อมผู้สอน (2 EANX, 1 Air)

  • eLearning 2-4 ชั่วโมงทำอย่างอิสระ

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • อายุขั้นต่ำคือ 12

  • PADI Open Water Diver (หรือใบรับรองที่เทียบเท่า)

  บริการเสริมที่มีให้:

  • ดำน้ำเพิ่มเติม 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างหลักสูตร

  • รวมอุปกรณ์เช่า

  • รวมคอมพิวเตอร์ดำน้ำ

  • การเดินทางโดยรถแท็กซี่ไป/กลับที่พักทางฝั่งตะวันตกของเกาะ

  • อาหารกลางวัน ของว่าง เครื่องดื่ม

  • ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลและค่าขนส่งเพิ่มเติม หากมี

  ค่าใช้จ่าย:

  • 8, 000 บาท

  • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานทางทะเล 400 บาท และข้อกำหนดการขนส่งพิเศษเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากจำเป็น

  แพ็คเกจข้อเสนอพิเศษ:

  • PADI Wreck + Deep + Nitrox ราคา 25,000 บาท

  • ติดต่อเราเพื่อหารือถึงวิธีการรวม Peak Performance Bouyancy เข้ากับหลักสูตร PADI Specialty อื่นๆ เพื่อให้เกิดคุณค่าและตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

  PADI.com:

  > ติดต่อเรา

  PADI Enriched Air Diver เป็นหลักสูตรดำน้ำแบบพิเศษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทำไม เพราะการดำน้ำลึกโดยใช้อากาศ/ไนทร็อกซ์เข้มข้นจะทำให้คุณมีเวลา No Decompression มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำน้ำซ้ำๆ หากการอยู่ที่ระดับความลึกได้นานขึ้นและกลับลงไปในน้ำได้เร็วกว่านี้ฟังดูน่าสนใจ อย่าลังเลที่จะมาเป็นนักดำน้ำทางอากาศที่เก่งกาจ

  คุณจะได้เรียนรู้ว่าเหตุใดการดำน้ำด้วยอากาศที่มีออกซิเจนสูงกว่าและมีปริมาณไนโตรเจนต่ำกว่าจึงทำให้คุณมีเวลามากขึ้นที่ความลึกที่กำหนด พร้อมทั้งข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอุปกรณ์อากาศเสริม ในระหว่างเซสชั่นภาคปฏิบัติและการดำน้ำแบบสกูบาที่เป็นตัวเลือกสองรายการ คุณจะเข้าใจว่าทำไมการดำน้ำในอากาศที่มีออกซิเจนสูงกว่าและมีปริมาณไนโตรเจนต่ำกว่าจึงทำให้คุณมีเวลามากขึ้นไม่ว่าจะในระดับความลึกใดก็ตาม

 • ​ระยะเวลา:

  • 2 วัน 5 ไดฟ์ พร้อมผู้สอน

  • eLearning 2-4 ชั่วโมงทำอย่างอิสระ

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • อายุขั้นต่ำคือ 15 ปี

  • PADI Adventure Diver หรือเทียบเท่า

  อุปกรณ์เสริมที่มีให้:​

  • ดำน้ำเพิ่มเติม 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างหลักสูตร

  • รวมอุปกรณ์เช่า

  • รวมคอมพิวเตอร์ดำน้ำ

  • การเดินทางโดยรถแท็กซี่ไป/กลับที่พักทางฝั่งตะวันตกของเกาะ

  • อาหารกลางวัน ของว่าง เครื่องดื่ม

  • ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลและค่าขนส่งเพิ่มเติม หากมี

  ค่าใช้จ่าย:

  • 11, 000 บาท

  • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานทางทะเล 400 บาท และข้อกำหนดการขนส่งพิเศษเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากจำเป็น

  แพ็คเกจข้อเสนอพิเศษ:

  • PADI Wreck + Deep + Nitrox ราคา 25,000 บาท

  PADI.com:

  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PADI Wreck Diver

  ต่อจาก PADI Wreck Diver

  • นับเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับการรับรอง PADI Master Scuba Diver

  บันทึก:

  • ในบางกรณี PADI Wreck Diver อาจมีส่วนช่วยในการรับรอง PADI Deep Diver โดยที่ระยะทางแนวนอนที่เดินทางภายในจุดซากเรือแบบปิดอาจถูกรับรู้เป็นระยะทางรวมถึงพื้นผิว

  > ติดต่อเรา

  ไม่ว่าจะจมลงเพื่อเป็นแนวปะการังเทียมสำหรับนักดำน้ำ เช่น เรือ HTMS Chang หรือสูญหายเนื่องจากอุบัติเหตุหรือความขัดแย้ง ซากเรืออัปปางถือเป็นหน้าต่างที่น่าสนใจในอดีต เรือ เครื่องบิน และแม้กระทั่งรถยนต์เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการสำรวจและมักเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ การดำน้ำชมซากเรือแต่ละครั้งมอบโอกาสในการค้นพบ ซึ่งอาจไขปริศนาหรือสอดแนมบางสิ่งที่ผู้อื่นพลาดไป หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางเรืออับปางเป็นที่นิยมเนื่องจากมีการผจญภัยที่คุ้มค่าพร้อมทั้งชมการดำน้ำอย่างมีความรับผิดชอบ

 • ระยะเวลา:

  • 2 วัน 5 ไดฟ์

  • อีเลิร์นนิง 2-4 ชั่วโมง

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • 15 ปี

  • PADI Adventure Diver หรือเทียบเท่า

  บริการเสริมที่มีให้:

  • ดำน้ำเพิ่มเติม 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างหลักสูตร

  • รวมอุปกรณ์เช่า

  • รวมคอมพิวเตอร์ดำน้ำ

  • บริการรับ-ส่งกลับบ้านทางฝั่งตะวันตกของเกาะ

  • อาหารกลางวัน ของว่าง เครื่องดื่ม

  • ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลและค่าขนส่งเพิ่มเติม หากมี

  แพ็คเกจข้อเสนอพิเศษ:

  • ใบรับรอง PADI Wreck + Deep + Nitrox มูลค่า 25,000 บาท

  ค่าใช้จ่าย:

  • 11, 000 บาท

  • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานทางทะเล 400 บาท และข้อกำหนดการขนส่งพิเศษเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากจำเป็น

  แพ็คเกจข้อเสนอพิเศษ:

  • ใบรับรอง PADI Wreck + Deep + Nitrox มูลค่า 25,000 บาท

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Deep Diver ได้ที่ PADI.com

  > ติดต่อเรา

  สิ่งล่อใจจากห้วงลึก มีบางอย่างที่น่าตื่นเต้นและลึกลับเกี่ยวกับการสำรวจสถานที่ดำน้ำลึกขณะดำน้ำ บางครั้งมันเป็นซากเรือที่ดึงดูดคุณที่ความสูงต่ำกว่า 18 เมตร/60 ฟุต และเมื่อดำน้ำบนกำแพง อาจเป็นพัดยักษ์หรือฟองน้ำ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม หากต้องการดำน้ำด้วยความมั่นใจที่ระดับความลึกถึง 40 เมตร/130 ฟุต คุณควรเรียนหลักสูตร Deep Diver Specialty

 • ​ระยะเวลา:

  • 1 วัน 3 ไดฟ์ พร้อมผู้สอน

  • eLearning 2-4 ชั่วโมงทำอย่างอิสระ

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • อายุขั้นต่ำคือ 10 ปี

  • PADI (จูเนียร์) นักดำน้ำ Open Water

  บริการเสริมที่มีให้:

  • ดำน้ำเพิ่มเติม 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างหลักสูตร

  • รวมอุปกรณ์เช่า

  • รวมคอมพิวเตอร์ดำน้ำ

  • การขนส่งโดยรถบรรทุกแท็กซี่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ

  • อาหารกลางวัน ของว่าง เครื่องดื่ม

  • ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลและค่าขนส่งเพิ่มเติม หากมี

  ค่าใช้จ่าย:

  • 9, 500 บาท

  • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานทางทะเล 400 บาท และข้อกำหนดการขนส่งพิเศษเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากจำเป็น

  แพ็คเกจข้อเสนอพิเศษ:

  • ติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีรวม Underwater Navigator เข้ากับหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ของ PADI เพื่อให้เกิดคุณค่าและตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

  PADI.com:

  > ติดต่อเรา

  เป็นนักดำน้ำที่ทุกคนอยากติดตามเพราะคุณรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหน หลักสูตร PADI Underwater Navigator จะปรับแต่งทักษะการสังเกตของคุณและสอนให้คุณใช้เข็มทิศใต้น้ำได้แม่นยำยิ่งขึ้น หากคุณชอบความท้าทายพร้อมรางวัลใหญ่ เข้าร่วมหลักสูตรนี้และสนุกกับการค้นหาเส้นทางของคุณ แน่นอนว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนคุณให้เป็น Navigator ผู้เชี่ยวชาญได้ภายในวันเดียว แต่เราสามารถมอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อฝึกฝนและฝึกฝนได้

 • ​ระยะเวลา:

  • 2 วัน 5 ไดฟ์ พร้อมผู้สอน

  • eLearning 2-4 ชั่วโมงทำอย่างอิสระ

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • อายุขั้นต่ำคือ 12

  • Advanced Open Water หรือ (Jr.) Open Water พร้อมใบรับรองการเดินเรือใต้น้ำ

  อุปกรณ์เสริมที่มีให้:

  • ดำน้ำเพิ่มเติม 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างหลักสูตร

  • รวมอุปกรณ์เช่า

  • รวมคอมพิวเตอร์ดำน้ำ

  • การเดินทางโดยรถแท็กซี่ไป/กลับที่พักทางฝั่งตะวันตกของเกาะ

  • อาหารกลางวัน ของว่าง เครื่องดื่ม

  • ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลและค่าขนส่งเพิ่มเติม หากมี

  ค่าใช้จ่าย:

  • 9, 500 บาท

  • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานทางทะเล 400 บาท และข้อกำหนดการขนส่งพิเศษเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากจำเป็น

  แพ็คเกจข้อเสนอพิเศษ:

  • ติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีผสมผสานการค้นหาและการกู้คืนเข้ากับหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ของ PADI เพื่อให้เกิดคุณค่าและตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

  PADI.com:

  ต่อจาก PADI Night Diver

  • PADI Night Diver อาจสมัครเพื่อขอรับใบรับรอง PADI Advanced Open Water Diver

  • นับเป็นหลักสูตร PADI Specialty เพื่อการรับรอง PADI Master Scuba Diver

  > ติดต่อเรา

  รับทักษะในโลกแห่งความเป็นจริงในความพิเศษที่น่าตื่นเต้นและใช้งานได้จริงนี้ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทักษะเข็มทิศ รูปแบบการค้นหา และกระบวนการยก PADI Search & Recovery มอบความรู้และทักษะในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนการตอบสนองทางทะเลหรือเหตุฉุกเฉิน

 • ​ระยะเวลา:

  • 1 วัน 3 ไดฟ์ พร้อมผู้สอน

  • eLearning 2-4 ชั่วโมงทำอย่างอิสระ

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • อายุขั้นต่ำคือ 10 ปี

  • PADI (จูเนียร์) นักดำน้ำ Open Water

  บริการเสริมที่มีให้:

  • ดำน้ำเพิ่มเติม 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างหลักสูตร

  • รวมอุปกรณ์เช่า

  • รวมคอมพิวเตอร์ดำน้ำ

  • การเดินทางโดยรถแท็กซี่ไป/กลับที่พักทางฝั่งตะวันตกของเกาะ

  • อาหารกลางวัน ของว่าง เครื่องดื่ม

  • ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลและค่าขนส่งเพิ่มเติม หากมี

  ค่าใช้จ่าย:

  • 8, 000 บาท

  • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานทางทะเล 400 บาท และข้อกำหนดการขนส่งพิเศษเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากจำเป็น

  แพ็คเกจข้อเสนอพิเศษ:

  • ติดต่อเราเพื่อหารือถึงวิธีการรวม Peak Performance Bouyancy เข้ากับหลักสูตร PADI Specialty อื่นๆ เพื่อให้เกิดคุณค่าและตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

  PADI.com:

  > ติดต่อเรา

  การควบคุมการลอยตัวที่ดีเยี่ยมคือสิ่งที่กำหนดนักดำน้ำที่มีทักษะ คุณเคยเห็นพวกเขาใต้น้ำ พวกเขาเหินได้อย่างง่ายดาย ใช้อากาศน้อยลง และขึ้น ลง หรือลอยเกือบราวกับว่ากำลังคิดอยู่ พวกมันสามารถสังเกตสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ง่ายขึ้นโดยไม่รบกวนสภาพแวดล้อม คุณสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้เช่นกัน หลักสูตร PADI Peak Performance Buoyancy Specialty ช่วยพัฒนาทักษะการลอยตัวที่คุณได้เรียนรู้ในฐานะนักดำน้ำหน้าใหม่และยกระดับพวกเขาไปสู่อีกระดับ

 • ระยะเวลา:

  • 1-2 วัน

  • eLearning 2-4 ชั่วโมงทำอย่างอิสระ

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • อายุขั้นต่ำคือ 12 ปี

  • PADI (Junior) Open Water Diver หรือเทียบเท่า

  บริการเสริมที่มีให้ :

  • ดำน้ำเพิ่มเติม 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างหลักสูตร

  • รวมอุปกรณ์เช่า

  • รวมคอมพิวเตอร์ดำน้ำ

  • การเดินทางโดยรถแท็กซี่ไป/กลับที่พักทางฝั่งตะวันตกของเกาะ

  • อาหารกลางวัน ของว่าง เครื่องดื่ม

  • ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลและค่าขนส่งเพิ่มเติม หากมี

  ค่าใช้จ่าย:

  • 13, 500 บาท

  • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานทางทะเล 400 บาท และข้อกำหนดการขนส่งพิเศษเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากจำเป็น

  ต่อจาก PADI Night Diver

  • PADI Night Diver อาจสมัครเพื่อขอรับใบรับรอง PADI Advanced Open Water Diver

  • นับเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับการรับรอง PADI Master Scuba Diver

  PADI.com:

  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PADI Night Diver

  > ติดต่อเรา

  ความคิดที่จะจุ่มตัวลงไปใต้ผิวน้ำในเวลากลางคืนดูลึกลับแต่ก็มีเสน่ห์มาก แม้ว่าคุณจะเคยไปดำน้ำที่สถานที่แห่งหนึ่งมาหลายครั้งแล้ว แต่ในตอนกลางคืน คุณจะเข้าสู่โลกใหม่และเฝ้าดูมันมีชีวิตขึ้นมาภายใต้แสงแห่งแสงดำน้ำของคุณ ฉากจะเปลี่ยนไปเมื่อสิ่งมีชีวิตในตอนกลางวันเกษียณและสิ่งมีชีวิตออกหากินเวลากลางคืนก็ปรากฏตัวขึ้น หากคุณสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นใต้น้ำหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน ให้สมัครเข้าร่วมหลักสูตร PADI Night Diver Specialty

  PADI (Junior) Open Water Divers หรือสูงกว่า ซึ่งมีอายุอย่างน้อย 12 ปี สามารถลงทะเบียนในหลักสูตรพิเศษ Night Diver ได้

แพ็คเกจข้อเสนอพิเศษ

รับใบรับรอง PADI PRO

 • กำลังมองหาที่จะได้รับทักษะที่จำเป็นในการเริ่มต้นการเดินทางดำน้ำของคุณพร้อมกับใบรับรองที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการดำน้ำของคุณ เข้าถึงระดับความลึกที่ลึกขึ้นโดยใช้เวลาดำน้ำนานขึ้นหรือไม่? เรามีแพ็คเกจที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

  การรับรองจาก PADI:

  • นักดำน้ำเปิดน้ำ

  • นักดำน้ำ Open Water ขั้นสูง

  • นักดำน้ำเติมอากาศ (Nitrox)

  ดำน้ำ:

  • ดำน้ำเปิด 12 ครั้ง

  การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์:

  • 10+ ชั่วโมง

  ราคา: 30,000 บาท

  เฉพาะการจองโดยตรงเท่านั้น กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ อีเมล หรือวอล์คอิน

  > ติดต่อเรา

  กำลังมองหาที่จะได้รับทักษะที่จำเป็นในการเริ่มต้นการเดินทางดำน้ำของคุณพร้อมกับใบรับรองที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการดำน้ำของคุณ เข้าถึงระดับความลึกที่ลึกขึ้นโดยใช้เวลาดำน้ำนานขึ้นหรือไม่? เรามีแพ็คเกจที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

 • การรับรองจาก PADI:

  • นักดำน้ำซากเรือ

  • นักดำน้ำลึก

  • นักดำน้ำเติมอากาศ (Nitrox)

  ระยะเวลา:

  • การฝึกในน้ำ 3 วัน

  • eLearning 8-12 ชั่วโมง

  ข้อกำหนดเบื้องต้น:

  • PADI Advanced Open Water หรือเทียบเท่า

  ดำน้ำ:

  • 9 ดำน้ำเปิด

  อุปกรณ์เสริมที่มีให้:

  • รวมอุปกรณ์ให้เช่า

  • รวมการใช้คอมพิวเตอร์ดำน้ำ

  • มีบริการรับส่งฟรีจากหาดทรายขาวไปตามชายฝั่งตะวันตก

  • ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมอุทยานทางทะเลและค่าขนส่งเพิ่มเติม หากมี

  ราคา:

  • 25,000 บาท

  > ติดต่อเรา

  รับทักษะพิเศษที่น่าตื่นเต้นขณะดำน้ำ HTMS Chang ซึ่งเป็นจุดอับเรือที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • กำลังมองหาที่จะทำ "Zero to Hero" (Open Water to Dive Master) หรือสร้างหลักสูตร PADI Specialty ที่มีเอกลักษณ์และน่าตื่นเต้นใช่ไหม?

  ติดต่อเราเพื่อพูดคุยและมาสร้างแพ็คเกจการเรียนรู้ที่น่าสนใจและคุ้มค่าสำหรับคุณกันเถอะ

bottom of page